Αρχική σελίδα Κλειτορία - Ακράτα Προγράμματα Συνδέσεις
Φωτογραφίες Πληροφορίες για τα σχολεία In english Η γνώμη σας

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ

Το Κ.Π.Ε. Κλειτορίας Ακράτας υλοποιεί στην Κλειτορία τα παρακάτω προγράμματα για εκπαιδευτικούς με τους μαθητές τους:

ΜΟΝΟΗΜΕΡΑ

ΔΙΗΜΕΡΑ

ΤΡΙΗΜΕΡΑ

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΑ

Οδηγίες για τους μαθητές που θα συμμετάσχουν σε ένα από τα παραπάνω προγράμματα

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑΤΑ

Το Κ.Π.Ε. Κλειτορίας - Ακράτας υλοποιεί στην Ακράτα τα παρακάτω μονοήμερα προγράμματα για μαθητές:

ΜΟΝΟΗΜΕΡΑ

Οι δαπάνες των προγραμμάτων θα καλυφθούν από το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου του ΚΠΕ Κλειτορίας - Ακράτας με Διαχειριρστικό Φορέα το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης: «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

©2004 Κ.Π.Ε. Κλειτορίας