Αρχική σελίδα Κλειτορία Προγράμματα Συνδέσεις
Φωτογραφίες Διαγωνισμός In english Η γνώμη σας

Το παλάτι των νεράιδων του Χελμού: Το Σπήλαιο των Λιμνών Καστριών

1.Τα σπήλαια στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Μεταξύ των αντικειμένων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι τα σπήλαια. Τα σπήλαια έχουν παγκόσμια αξία από άποψη ιστορική, αρχαιολογική, αισθητική, εθνολογική, ανθρωπολογική ή παλαιοανθρωπολογική. Ανήκουν στα μνημεία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και η διατήρησή τους είναι σημαντική, εκτός των άλλων και για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής που βρίσκονται.
Η Ελλάδα έχει μεγάλο σπηλαιολογικό πλούτο, λόγω των ανθρακικών (ασβεστόλιθοι και δολομίτες) πετρωμάτων της. Πάνω από 10.000 σπήλαια έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής. Είναι σημαντικό τα σπήλαια της Ελλάδας να γίνουν γνωστά στους μαθητές και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μπορεί να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.
Για να συμβάλλουμε στην εκπαίδευση των μαθητών δημιουργήσαμε το Πρόγραμμα «Το Παλάτι των Νεράιδων του Χελμού – Τα Σπήλαια των Λιμνών Καστριών», το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές που επισκέπτονται την Κλειτορία από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

2. Δομή και στόχοι του Προγράμματος
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και εστιάζεται σε ηλικίες 11-18 ετών.
Σκοπός του Προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι μαθητές ενδιαφέρον και βασικές γνώσεις για τα σπήλαια και να γνωρίσουν το Σπήλαιο των Λιμνών Καστριών. Επίσης να κατανοήσουν τη σημασία των σπηλαίων, να διαμορφώσουν θετικές στάσεις για τον κόσμο των σπηλαίων, να ενθαρρυνθούν στη λήψη αποφάσεων και να συμμετέχουν σε δράσεις για την προστασία και διαχείριση των σπηλαίων σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας.

3. Συνοπτική Περιγραφή του Προγράμματος
Το πρόγραμμα αυτό είναι μονοήμερο και απευθύνεται σε παιδιά Ε’ και Στ’ Δημοτικού καθώς και σε παιδιά Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΣΔΕ.
Οι μαθητές με την άφιξή τους στο ΚΠΕ ενημερώνονται με ειδική παρουσίαση για τους τρόπους δημιουργίας των σπηλαίων, την αξιοποίησή τους, το ρόλο τους στην ζωή του πρωτόγονου και σύγχρονου ανθρώπου, την αισθητική αξία τους, την βιοποικιλότητα και τη διαχείρισή τους. Ακολουθεί χωρισμός των μαθητών σε τρεις ομάδες και παραλαβή των φακέλων με οδηγίες και φύλλα εργασίας για τις δραστηριότητες που θα υλοποιήσουν.
Ακολουθεί μετάβαση στο σπήλαιο λιμνών από το ΚΠΕ με λεωφορείο και ξενάγηση στο εσωτερικό του σπηλαίου από τους ξεναγούς και δραστηριότητες από τους μαθητές εντός του σπηλαίου. Μετά την ξενάγηση ακολουθούν δραστηριότητες στον εξωτερικό χώρο του σπηλαίου που αφορούν στο Γεωπάρκο και στα πετρώματα του σπηλαίου.
Με την επιστροφή στο ΚΠΕ οι μαθητές σε ομάδες εργασίας επεξεργάζονται τα φύλλα εργασίας και με τις παρουσιάσεις τους και την αξιολόγηση ολοκληρώνεται το πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα βασίζεται στην ερευνητική-εμπειρική μάθηση, έχει εποικοδομητική προσέγγιση και διεπιστημονικότητα και χρησιμοποιεί τη συνεργατική μέθοδο ως παιδαγωγική προσέγγιση για την επίτευξη των στόχων του. Επίσης, αξιοποιείται η μέθοδος του περιβαλλοντικού μονοπατιού, καθώς και της μελέτης πεδίου.

4. Οι στόχοι του Προγράμματος
• Να γνωρίσουν τα σπήλαια γενικά και ειδικά το σπήλαιο των λιμνών Καστριών.
• Να παρατηρήσουν και να καταγράψουν στοιχεία του σπηλαίου (παρουσία ζωής, σπηλαιοδιάκοσμος κλπ)
• Να ενεργοποιήσουν όλες τις αισθήσεις τους, να ακούσουν, να δουν, να νοιώσουν και να έρθουν σε επαφή με όλα τα φυσικά στοιχεία μέσα και έξω από το σπήλαιο
• Να γνωρίσουν τους μύθους και τις παραδόσεις που συνδέονται με το συγκεκριμένο σπήλαιο
• Να αντιληφθούν την σημασία αλλά και τους περιορισμούς της τουριστικής ανάπτυξης που συνοδεύει την αξιοποίηση επίσκεψη ενός σπηλαίου
• Να βιώσουν συναισθήματα και αισθήσεις καθώς θα περιηγούνται στο σιωπηλό και μαγικό κόσμο του σπηλαίου
• Να ευαισθητοποιηθούν για την μεγάλη σημασία της προστασίας της γεωποικιλότητας και την ανάγκη διαχείρισής της.


5. Πρόγραμμα
09:00 Άφιξη στο ΚΠΕ
09:00 – 10:30 Παρουσίαση Κ.Π.Ε.- Παρουσίαση για Σπήλαια και Σπήλαιο Λιμνών –
Ενημέρωση για το Πρόγραμμα - Χωρισμός ομάδων
10:30 Αναχώρηση για τα Σπήλαια των Λιμνών
10:30 – 11:15 Επίσκεψη στο Σπήλαιο των Λιμνών – Δραστηριότητες
11:30 Επιστροφή για το ΚΠΕ
11:45 – 13:30 Δραστηριότητες – Φύλλα εργασίας –Παρουσιάσεις - Αξιολόγηση
13:30 – 14:00 Αξιολόγηση – Κλείσιμο Προγράμματος - Αναχώρηση

©2004 Κ.Π.Ε. Κλειτορίας