Αρχική σελίδα Κλειτορία - Ακράτα Προγράμματα Συνδέσεις
Φωτογραφίες Οδηγίες για τα σχολεία English - Francais Η γνώμη σας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΠΕ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ - ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΠΕ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ - ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟ (ΔΙΗΜΕΡΟ - ΤΡΙΗΜΕΡΟ - ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑΤΑ ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΕΚΜΕΒΡΙΟ ΤΟΥ 2019

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

©2004 Κ.Π.Ε. Κλειτορίας