Αρχική σελίδα Κλειτορία - Ακράτα Προγράμματα Συνδέσεις
Φωτογραφίες Οδηγίες για τα σχολεία English - Francais Η γνώμη σας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΠΕ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ - ΑΚΡΑΤΑΣ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΠΕ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ - ΑΚΡΑΤΑΣ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΠΕ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ - ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΠΕ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ - ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟ (ΔΙΗΜΕΡΟ - ΤΡΙΗΜΕΡΟ - ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2019 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑΤΑ ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2019 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2019 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2020

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

©2004 Κ.Π.Ε. Κλειτορίας