Αρχική σελίδα Κλειτορία - Ακράτα Προγράμματα Συνδέσεις
Φωτογραφίες Οδηγίες για τα σχολεία English - Francais Η γνώμη σας

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΕΠΕΑ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2023 ΈΩΣ ΚΑΙ 05 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΝΤΟΣ Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΕΠΕΑ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΈΩΣ ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟ 2024

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΕΠΕΑ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΈΩΣ ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟ 2024

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΜΑΡΤΙΟ ΕΩΣ ΑΠΡΙΛΙΟ 2024

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 05 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

©2004 Κ.Π.Ε. Κλειτορίας