Αρχική σελίδα Κλειτορία - Ακράτα Προγράμματα Συνδέσεις
Φωτογραφίες Πληροφορίες In english Η γνώμη σας

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Το ΚΠΕ Κλειτορίας διοργάνωσε τριήμερο επιμορφωτικό πρόγραμμα στα πλαίσια της δια βίου μάθησης για ενήλικες εκπαιδευόμενους του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας ύστερα από αίτημα του σχολείου τους, από την Παρασκευή 3 Μαΐου έως και την Κυριακή 5 Μαΐου 2011, στο ΚΠΕ Κλειτορίας. Το πρόγραμμα απευθύνόταν σε τριάντα (30) εκπαιδευόμενους και τρείς (3) εκπαιδευτικούς του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας που υπάγεται στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Δια βίου Μάθησης του ΥΠΔΒΜΘ, ηλικίας μεταξύ 20 και 60 ετών που υλοποιούν περιβαλλοντικά προγράμματα με άξονες έδαφος, νερό και οικοσυστήματα.

Ο τίτλος του επιμορφωτικού προγράμματος ήταν:
«Έδαφος, νερό, πετρώματα, και γεωλογικοί σχηματισμοί στην περιοχή του ΚΠΕ Κλειτορίας»

Στόχος του επιμορφωτικού προγράμματος ήταν η γνωριμία με το εκτεταμένο υδρογραφικό δίκτυο, τον σύνθετο γεωμορφολογικό σχηματισμό και τους ιδιαίτερα ενδιαφέροντες γεωλογικούς σχηματισμούς της περιοχής, με επισκέψεις στα πεδία που υλοποίησαν οι εκπαιδευόμενοι. Καθώς η περιοχή βρίσκεται στα όρια του εθνικού Πάρκου «Χελμού – Βουραϊκού και είναι προστατευόμενη περιοχή ήρθαν σε επαφή με την ιδιαιτερότητα των περιοχών αυτών και την ανάγκη προστασίας τους.
Ακόμη διαπίστωσαν την διάσταση της ανακήρυξης της περιοχής ως γεωπάρκου χαρακτηρισμένου από την OYNESCO καθώς και την σημασία της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Χελμού – Βουραϊκού για την προστασία, μελέτη και διαχείριση των οικοσυστημάτων. Επίσης ευαισθητοποιήθηκαν στην ανάγκη διατήρησης της βιοποικιλότητας των περιοχών αυτών.
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα συνοδευόταν με δραστηριότητες στο πεδίο, στα εργαστήρια και στις αίθουσες εργασίας του ΚΠΕ ώστε μέσα από τον βιωματικό και ομαδοσυνεργατικό τρόπο υλοποίησης του προγράμματος πέραν των προαναφερθέντων να ενισχυθεί και η συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των εκπαιδευομένων. Τέλος γνώρισαν ένα μέρος της περιοχής που υλοποιούνται τα προγράμματά μας και ενημερώθηκαν πέρα από την οικολογική και για την πολιτισμική σημασία του τόπου.
Το πρόγραμμα βασίζεται στα προγράμματα του ΚΠΕ Κλειτορίας που υλοποιούνται για μαθητές Λυκείου όπως «Πέτρα την Πέτρα περπατώ…» και «Κάτι τρέχει…» που αφορούν τους γεωλογικούς σχηματισμούς τα πετρώματα και το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής και θα είναι κατάλληλα τροποποιημένο και σχεδιασμένο για ενήλικες.
Οι δαπάνες της ημερίδας καλύφθηκαν από τον προϋπολογισμό του ΚΠΕ Κλειτορίας από το Τ.Δ.Ε. του ΕΙΝ της Πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορεία – Δράσεις δια βίου μάθησης για τους Ενήλικες» και αφορούσαν την διαμονή και διατροφή των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτικών συνοδών τους από το απόγευμα της Παρασκευής 3 Μαΐου 2011 μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής 5 Μαΐου 2011 καθώς και την δαπάνη για την μετακίνηση των εκπαιδευόμενων στο πεδίο κατά την διάρκεια υλοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ


Παρασκευή 3 Μαΐου 2011

17.00 Άφιξη στο ΚΠΕ – Τακτοποίηση στα δωμάτια. Παιδαγωγική συνεδρίαση
18.00 - 18.30 Γνωριμία με το ΚΠΕ. Ενημέρωση εκπαιδευόμενων για το πρόγραμμα και
τους στόχους του – Ενημέρωση για την οικολογική σημασία της περιοχής -
Χωρισμός σε ομάδες.
18.30 – 19.40 Διαδρομή στον Άγιο Στέφανο. Γνωριμία με την μορφολογία της περιοχής –
Προσανατολισμός.
20.00-20.30 Δείπνο.
21.00-22.00 Παιχνίδια γνωριμίας.

Σάββατο 4Μαΐου 2011

08.00 - 08.30 Πρωινό.
09.00 – 11.30 Αναχώρηση για διαδρομή Μαύρης Λίμνας. Δραστηριότητες στο πεδίο,
εργασία σε ομάδες.
11.30 – 13.15 Επίσκεψη στις πηγές του Αροάνιου ποταμού και στο Πλατανοδάσος 13.15 Επιστροφή στο Κ.Π.Ε.
13.30 - 14.00 Γεύμα.
14.00 - 17.00 Ανάπαυση.
17.00 - 18.30 Εργασία σε ομάδες
18.30 - 19.30 Εργασία στο Εργαστήριο του ΚΠΕ
19.30 - 20.00 Ανάθεση σεναρίων για παιχνίδια ρόλων.
20.00 - 20.30 Δείπνο.
20.30 - 21.00 Προετοιμασία για παιχνίδια ρόλων.
21.00 - 21.30 Παρουσιάσεις.

Κυριακή 5 Μαΐου 2011

08.00 - 08.30 Πρωινό.
08.30 - 11.00 Εργασία σε ομάδες και στο Εργαστήριο του ΚΠΕ
10.30 - 11.30 Τοξοβολία.
12.30 - 13.30 Παρουσιάσεις Εργασιών – Συζήτηση – Αξιολόγηση Προγράμματος.
13.30 – 14.00 Γεύμα
14.00 Λήξη Επιμορφωτικού Προγράμματος - Αναχώρηση.