Αρχική σελίδα Κλειτορία - Ακράτα Προγράμματα Συνδέσεις
Φωτογραφίες Οδηγίες για τα σχολεία In english - Francais Η γνώμη σας

31 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2012
Διήμερο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Ενηλίκων
"Μελέτη και Γνωριμία του Αστικού Περιβάλλοντος της Περιοχής Κλειτορίας"

Υλοποιήθηκε διήμερο επιμορφωτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης ενηλίκων, στα πλαίσια της δια βίου μάθησης, για γονείς και εκπαιδευτές της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ» ύστερα από αίτημα τους, από το Σάββατο 31 Ιουνίου 2012 έως και την Κυριακή 1 Ιουλίου 2012, στην Κλειτορία. Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε τριάντα πέντε (35) ενήλικες, γονείς και εκπαιδευτές μέλη της κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ».
Η Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» δραστηριοποιείται στο χώρο της πρόληψης των εξαρτησιογόνων ουσιών από το 1988 στην Πάτρα. Δουλεύοντας με επαγγελματίες και εθελοντές, έχει αναπτύξει ένα σημαντικό έργο, τόσο τοπικά όσο και πανελλαδικά, που επικεντρώνεται στην ποιότητα της ζωής μας μέσα από εκπαιδεύσεις και παρεμβάσεις σε γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές κ.λπ.

Ο τίτλος του επιμορφωτικού προγράμματος ήταν:
«Μελέτη και Γνωριμία του Αστικού Περιβάλλοντος της Κλειτορίας».
Στόχος του επιμορφωτικού προγράμματος ήταν η ευαισθητοποίηση των επιμορφούμενων στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη μέσα από την παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιεί το ΚΠΕ με άξονα το Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον της Κλειτορίας και στην Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη.
Στόχοι του προγράμματος ήταν:
• Η γνωριμία με τους οικονομικούς πόρους της περιοχής
• Η γνωριμία με τους κοινωνικούς πόρους της τοπικής κοινωνίας που διαμορφώνουν τον κοινωνικό ιστό της περιοχής.
• Η επαφή με το Αστικό Περιβάλλον της Κλειτορίας καθώς και τα προβλήματά του.
• Η γνωριμία με την περιοχή με άξονα τα προγράμματα του ΚΠΕ
• Η γνωριμία και επικοινωνία με φορείς της περιοχής με επισκέψεις συνεντεύξεις και δραστηριότητες, που θα υλοποιήσουν οι επιμορφούμενοι.
Στα πλαίσια του προγράμματος υλοποιήθηκαν
• Επισκέψεις σε περιοχές με πολιτισμικό, οικονομικό, ιστορικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόμενο όπως το Λαογραφικό Μουσείο, Τυροκομείο, Υδροηλεκτρικό Εργοστάσιο και Βιολογικό καθαρισμό της περιοχής.
• Εργασία σε ομάδες στο πεδίο, στα εργαστήρια και στις αίθουσες εργασίας του ΚΠΕ ώστε μέσα από τον βιωματικό και ομαδοσυνεργατικό τρόπο υλοποίησης του προγράμματος πέραν των προαναφερθέντων να ενισχυθεί και η συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των επιμορφούμενων.
• Τέλος γνώρισαν ένα μέρος της περιοχής που υλοποιούνται τα προγράμματά μας και ενημερώθηκαν πέρα από την οικολογική και για την πολιτισμική σημασία του τόπου.
• Συναντήσεις με φορείς της περιοχής όπως τους προέδρους και τα μέλη των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των σχολείων της περιοχής, μέλη τοπικών συλλόγων, εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι δαπάνες του σεμιναρίου καλύφθηκαν από το Τ.Δ.Ε. του ΙΝΕΔΙΒΙΜ της Πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία – Δράσεις δια βίου μάθησης για τους Ενήλικες»