Αρχική σελίδα Κλειτορία - Ακράτα Προγράμματα Συνδέσεις
Φωτογραφίες Πληροφορίες Η γνώμη σας English - Francais

Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής για ενήλικες εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές φορέων
19 - 21 Οκτωβρίου 2012
Ταξίδι στην Προστατεύμενη Περιοχή Χελμού - Βουραϊκού

Το ΚΠΕ Κλειτορίας Ακράτας υλοποίησε τριήμερο Πρόγραμμα επιμόρφωσης ενηλίκων στα πλαίσια της δια βίου μάθησης, για εκπαιδευτές φορέων ειδικής αγωγής, με την συμμετοχή ενηλίκων ατόμων με ειδικές ανάγκες, ύστερα από αίτημα των φορέων. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από Παρασκευή 19 Οκτωβρίου έως και Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012, στις εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε στην Κλειτορία.
Τα άτομα που συμμετείχαν προέρχονται από φορείς ειδικής αγωγής και ήσαν άνω των δεκαοκτώ (18) ετών και συγκεκριμένα σαράντα (40) άτομα με νοητική υστέρηση και εννέα (09) εκπαιδευτές τους, που συνεργάσθηκαν με τους εκπαιδευτικούς του Κ.Π.Ε για την υλοποίηση του προγράμματος.
Οι φορείς που συμμετείχαν είχαν από κοινού εκφράσει το ενδιαφέρον τους για την υλοποίηση του Προγράμματος, απευθύνοντας με επιστολές την επιθυμία τους για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Το θέμα του προγράμματος ήταν:
«Ταξίδι στην Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού Βουραϊκού»

Στόχοι του προγράμματος ήσαν:
• η επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτών, στα πλαίσια της δια βίου μάθησης ενηλίκων, με άξονα την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφορεία στην Ειδική Αγωγή
• η ανάδειξη του περιβαλλοντικού πλούτου της περιοχής και η γνωριμία με την προστατευόμενη περιοχή Χελμού - Βουραϊκού
• η ενίσχυση της κατανόησης στο θέμα της προστασίας του Φυσικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των προστατευόμενων περιοχών
• η ενδυνάμωση της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων σε δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με την ευαισθητοποίηση των επιμορφούμενων και τέλος
• η ανάληψη ενήλικων ρόλων όπως η ενεργή συμμετοχή στην κοινωνική ζωή και η δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων.
Το Κ.Π.Ε Κλειτορίας- Ακράτας είναι το πρώτο Κ.Π.Ε που σχεδίασε και υλοποιεί προγράμματα ειδικής αγωγής, έχει μάλιστα παράγει σχετικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και έχουν γίνει από μέλη της Π.Ο. ανακοινώσεις στα πλαίσια εκπαιδευτικών συνεδρίων για την δράση αυτή του Κ.Π.Ε. Με άξονα αυτή την εμπειρία το Κ.Π.Ε Κλειτορίας- Ακράτας διοργάνωσε το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα ειδικής αγωγής στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορεία με την συμμετοχή τριών φορέων ειδικής αγωγής από την Αθήνα και την Πάτρα.
Οι φορείς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήσαν οι παρακάτω:

1 Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με νοητική υστέρηση «Εστία»

2 Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πατρών «Η Μέριμνα»

3 Κέντρο Διημέρευσης ΑΜΕΑ «Οι Μαχητές»

Οι δαπάνες του προγράμματος καλύφθηκαν από το ΤΔΕ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης: «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορεία» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, ή και από την Διαχειριστική Επιτροπή του ΚΠΕ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η ΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

12:30 Άφιξη
12:30 -13:30 Τακτοποίηση στα δωμάτια
13:30 -14:00 Γεύμα
14:00-17:00 Ελεύθερος χρόνος-Ανάπαυση
17:00-18:00 Εισήγηση για τους εκπαιδευτές των Φορέων Ειδικής Αγωγής: «Η Εκπαίδευση
για την Αειφορεία στην Ειδική Αγωγή» Συζήτηση
18:00 - 18:30 Ενημέρωση των επιμορφούμενων για το Κ.Π.Ε και το Πρόγραμμα και τους
στόχους του-Χωρισμός σε ομάδες
18:30-19:30 Παιχνίδια Γνωριμίας - Επικοινωνίας
19:30- 20:00 Δείπνο

2η ΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

08:00 – 08:30 Πρωινό.
09:00 Αναχώρηση για ελατοδάσος
09:30 – 11.30 Διαδρομή στο ελατοδάσος – Δραστηριότητες στο πεδίο
11.30 Αναχώρηση από ελατοδάσος για Καλάβρυτα
12.00 Άφιξη στα Καλάβρυτα
12:30 Αναχώρηση με τον οδοντωτό για Ζαχλωρού
13:00 – 15:00 Διαδρομή στο φαράγγι του Βουραϊκού – Δραστηριότητες - Εργαστήρια στο
πεδίο
15:00 Αναχώρηση με τον οδοντωτό από Τρικλιά. Επιστροφή για Καλάβρυτα
15:30 Αναχώρηση από Καλάβρυτα για το ΚΠΕ
16.30 Άφιξη στο ΚΠΕ
16:30 – 18.00 Ανάπαυση
18:00 - 19:30 Γνωριμία με Ανθρωπογενές Περιβάλλον της Κλειτορίας- Επίσκεψη στο
Τυροκομείο, στο Λαογραφικό Μουσείο, στον Παραδοσιακό Φούρνο και
στον Βιολογικό καθαρισμό της Κλειτορίας. Δραστηριότητες στο
Ανθρωπογενές περιβάλλον
19:30 – 20.30 Δείπνο

3η ΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

08:00 -08:30 Πρωινό
08:30-09:00 Παράδοση υλικών
09:00-11:00 Εργασία σε ομάδες – Προετοιμασία παρουσιάσεων
11:00 – 12:00 Τοξοβολία
12:00-13:00 Παρουσιάσεις των ομάδων – Συζήτηση - Αξιολόγηση Προγράμματος
13:30 Γεύμα
14:30 Αναχώρηση