Αρχική σελίδα Κλειτορία Προγράμματα Συνδέσεις
Φωτογραφίες Πληροφορίες In english Η γνώμη σας

Συνάντηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (ΣΕΚΠΕ)

 

Στις 27 Ιανουαρίου 2012 η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (ΣΕΚΠΕ) που διοργανώνει το ΚΠΕ Κλειτορίας - Ακράτας ως συντονιστικό ΚΠΕ .

Οι Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν ως μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ΚΠΕ είναι:

1. Μοσχόπουλος Χαρίλαος Υπεύθυνος Συντονιστικού ΚΠΕ Κλειτορίας - Ακράτας
2. Κόκκοτος Δημήτριος, εκπ/κός κλ. ΠΕ04, του 2ου ΓΕΛ Αγρινίου, ως Υπεύθυνος ΚΠΕ Θέρμου - Μεσολογγίου
3. Γεωργόπουλος Αυγερινός, εκπ/κός κλ. ΠΕ70, του Δ.Σ. Βούναργου, ως Υπεύθυνος ΚΠΕ
Σκιλλούντος (Κρεστένων).
4. Τσιλίκας Θεόδωρος, εκπ/κός κλ. ΠΕ70, Υπεύθυνος Περ/κής Εκπ/σης ΠΕ Ν. Αιτ/νίας
5. Παπασωτηροπούλου Κων/να, εκπ/κός κλ. ΠΕ70, Υπεύθυνη Περ/κής Εκπ/σης ΠΕ Ν. Αχαΐας
6. Καλογεράς Παύλος, εκπ/κός κλ. ΠΕ18.02, Υπεύθυνος Περ/κής Εκπ/σης ΔΕ Ν. Αιτ/νίας
7. Παπαϊωάννου Ιωάννα, εκπ/κός κλ. ΠΕ04, Υπεύθυνος Περ/κής Εκπ/σης ΔΕ Ν. Αχαΐας
8. Γεωργόπουλος Γεώργιος εκπ/κός κλ. ΠΕ02, με οργανική θέση στο ΓΕΛ Μακρύ Γιαλού Λασιθίου, αποσπασμένος στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας,
9 . Γαβράς Πέτρος Υπεύθυνος σχολικών δραστηριοτήτων Δ.Ε. Ηλείας

Η θεματολογία της συνάντησης της ΣΕΚΠΕ είναι η αναφερόμενη στην Υ.Α. 128906 /Γ7 /09-11-2011
Έργο της επιτροπής είναι η επεξεργασία τεκμηριωμένων προτάσεων, στα παρακάτω θέματα:
1. Ετήσιος προγραμματισμός ΚΠΕ (επιμορφώσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκπαιδευτικό υλικό, δίκτυα, δημοσιοποίηση, συνεργασία με φορείς και δράσεων εν γένει δια βίου μάθησης)
2. Προτεραιότητες στην επιλογή των θεματικών των δράσεων των ΚΠΕ (προγράμματα, σεμινάρια, δίκτυα, δράσεις εν γένει δια βίου μάθησης)
3. Ορθολογική ποσοτική και ποιοτική κατανομή των δράσεων

Το Πρόγραμμα Συνάντησης της ΣΕΕΚΠΕ στις 27-01-2012 είναι το παρακάτω:
10.15 – 10.30 Άφιξη μελών ΣΕΚΠΕ
10.30 – 14.00 Έναρξη - Εργασίες συνάντησης
14.00 – 15.00 Γεύμα
15.00 – 17.00 Εργασίες συνάντησης
17.00 Λήξη συνάντησης – Αναχώρηση μελών ΣΕΚΠΕ

Οι δαπάνες μετακίνησης και διατροφής των συμμετεχόντων καλύφθηκαν από το Τ.Δ.Ε. του ΕΙΝ της Πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορεία – Δράσεις δια βίου μάθησης για τους ενήλικες».