Αρχική σελίδα Κλειτορία Προγράμματα Συνδέσεις
Φωτογραφίες Πληροφορίες In english Η γνώμη σας

Συνάντηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (ΣΕΚΠΕ)

 

Υλοποιήθηκε με επιτυχία η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (ΣΕΚΠΕ) που διοργάνωσε το ΚΠΕ Κλειτορίας ως συντονιστικό ΚΠΕ στις 21 Ιανουαρίου 2011 στην Κλειτορία. Στην συνάντηση συμμετείχαν:


1. Μοσχόπουλος Χαρίλαος Υπεύθυνος ΚΠΕ Κλειτορίας, Πρόεδρος ΣΕΚΠΕ
2. Κιζήλου Κων/να, εκπ/κός κλ. ΠΕ70, του Δ.Σ. Αιγείρας, Υπεύθυνη ΚΠΕ Ακράτας
3. Κόκκοτος Δημήτριος, εκπ/κός κλ. ΠΕ04, του 2ου ΓΕΛ Αγρινίου, ως Υπεύθυνος ΚΠΕ Θέρμου
4. Σταθόπουλος Παναγιώτης, εκπ/κός κλ. ΠΕ70, του Δ.Σ. Βούναργου, ως Υπεύθυνος ΚΠΕ Σκιλλούντος (Κρεστένων).
5. Κομζιάς Γεώργιος, εκπ/κός κλ. ΠΕ70, του 2ου Δ.Σ. Αιτωλικού, ως Υπεύθυνος ΚΠΕ Μεσολογγίου.
6. Τσιλίκας Θεόδωρος, εκπ/κός κλ. ΠΕ70, Υπεύθυνος Περ/κής Εκπ/σης ΠΕ Ν. Αιτ/νίας
7. Αντωνακοπούλου Ελένη, εκπ/κός κλ. ΠΕ70, Υπεύθυνη Περ/κής Εκπ/σης ΠΕ Ν. Αχαΐας
8. Παπασωτηροπούλου Κων/να, εκπ/κός κλ. ΠΕ70, Υπεύθυνη Περ/κής Εκπ/σης ΠΕ Ν. Αχαΐας
9. Καλογεράς Παύλος, εκπ/κός κλ. ΠΕ18.02, Υπεύθυνος Περ/κής Εκπ/σης ΔΕ Ν. Αιτ/νίας
10 . Παπαϊωάννου Ιωάννα, εκπ/κός κλ. ΠΕ04, Υπεύθυνος Περ/κής Εκπ/σης ΔΕ Ν. Αχαΐας
11. Βλάχος Ιωάννης, εκπ/κός κλ. ΠΕ04, Υπεύθυνος Περ/κής Εκπ/σης ΔΕ Ν. Αχαΐας
12. Σχοινά Μαρία, εκπ/κό κλ. ΠΕ06, με οργανική θέση στο 20ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, αποσπασμένη στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας, πρώην Μέλος της Π.Ο. των ΚΠΕ Ακράτας και Κλειτορίας.

Οι δαπάνες μετακίνησης και διατροφής των συμμετεχόντων καλύφθηκαν από το Τ.Δ.Ε. του ΕΙΝ της Πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορεία – Δράσεις δια βίου μάθησης για τους ενήλικες».
Το Πρόγραμμα Συνάντησης της ΣΕΚΠΕ ήταν το παρακάτω:
10.45 – 11.00 Άφιξη μελών ΣΕΚΠΕ
11.00 – 14.00 Έναρξη - Εργασίες συνάντησης
14.00 – 15.00 Γεύμα
15.00 – 17.00 Εργασίες συνάντησης
17.00 Λήξη συνάντησης – Αναχώρηση μελών ΣΕΚΠΕ

Η θεματολογία της συνάντησης της ΣΕΚΠΕ ήταν η αναφερόμενη στην Υ.Α. 130521 /Γ7/18-10-2010