Αρχική σελίδα Κλειτορία Προγράμματα Συνδέσεις
Φωτογραφίες Πληροφορίες In english Η γνώμη σας

Ημερίδα στο ΚΠΕ Κλειτορίας για τους 91 εκπαιδευτκούς συνέδρους του INEPS.

Με μεγάλη επιτυχία υλοποιήθηκε στο ΚΠΕ Κλειτορίας, στα πλαίσια των φετεινών προγραμματισμένων δράσεών του, ημερίδα στα πλαίσια της δια βίου μάθησης στις 4 Μαΐου 2011 ημέρα Τετάρτη για εκπαιδευτικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ. Η ημερίδα απευθύνόταν στους 91 εκπαιδευτικούς, συνέδρους του 23ου Διεθνούς Συνεδρίου της INEPS (International Network of Productive Learning Schools and Projects), που διοργανώθηκε στην Πάτρα από την Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ», υπό την αιγίδα του ΟΚΑΝΑ.
Στα πλαίσια του Συνεδρίου μας το ΚΠΕ Κλειτορίας διοργάνωσε εκπαιδευτική ημερίδα που υλοποιήθηκε στο ΚΠΕ , με στόχο την ενημέρωσή τους για το ΚΠΕ και την λειτουργία του καθώς και για τα εκπαιδευτικά του προγράμματα και τις μεθοδολογίες που αξιοποιούνται στην υλοποίηση τους, με άξονες την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του Περιβάλλοντος. Το θέμα της ημερίδας ήταν:

«Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη μέσα από τα Προγράμματα του ΚΠΕ Κλειτορίας»

Στα πλαίσια της ημερίδας αυτής οι επιμορφούμενοι σύνεδροι γνώρισαν τον τρόπο λειτουργίας του ΚΠΕ, τα προγράμματα του και τις δράσεις του. Επίσης μέσα από τα προγράμματα του ΚΠΕ Κλειτορίας αναδείχθηκαν οι στόχοι, οι μεθοδολογίες που εφαρμόζονται και οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων. Ακόμη έγινε αναφορά στη σύνδεση των προγραμμάτων του ΚΠΕ με την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Τέλος γνώρισαν ένα μέρος της περιοχής που υλοποιούνται τα προγράμματά μας και ενημερωθηκαν για την οικολογική και πολιτισμική σημασία του τόπου.
Ο αριθμός των εκπαιδευτικών που επισκέφθηκαν το ΚΠΕ για να παρακολουθήσουν την ημερίδα είναι 91, από χώρες κυρίως της Ευρωπαϊκής ένωσης όπως η Ελλάδα, η Γερμανία, η Γαλλία, η Σουηδία, η Φινλανδία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Λιθουανία αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η γλώσσα της ημερίδας ήταν η Αγγλική. Οι εισηγητές ήτανμέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ.
Οι δαπάνες της ημερίδας καλυφθηκαν από τον προϋπολογισμό του ΚΠΕ Κλειτορίας από το Τ.Δ.Ε. του ΕΙΝ της Πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορεία – Δράσεις δια βίου μάθησης για τους Ενήλικες» και θα αφορούν:
1.το γεύμα το μεσημέρι της 4ης Μαΐου καθώς και
2. προσφορά καφέ, αναψυκτικού και βουτημάτων στο διάλειμμα.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ ΤΟΥ INEPS
04 Μαΐου 2011

09.00 Άφιξη στα Καλάβρυτα.

09.00 – 10.00 Ξενάγηση στο Μουσείο Καλαβρύτων και στον τόπο θυσίας.

10.00 Αναχώρηση για ΚΠΕ Κλειτορίας. Διαδρομή μέσα από το ελατοδάσος
Ενημέρωση για το Εθνικό Πάρκο Χελμού - Βουραϊκού και το Γεωπάρκο της
περιοχής καθώς και για την πολιτισμική και οικοτουριστική σημασία της
περιοχής.

10.50 Άφιξη στο ΚΠΕ. Καφές

11.10 – 11.30 Ξενάγηση στους χώρους του ΚΠΕ.
«Παρουσίαση του ΚΠΕ Κλειτορίας».
«Presentation of E.E.C. of Kleitoria»
Μοσχόπουλος Χαρίλαος, Βιολόγος Msc, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κλειτορίας

11.30 – 12.00 «Η συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την
Αειφορία στην ανάπτυξη της κοινωνικής συνείδησης και προσωπικών
δεξιοτήτων. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις μέσα από το παράδειγμα των
προγραμμάτων του ΚΠΕ Κλειτορίας»
«The contribution of Environmental Education and Education for
Sustainability in the development of social awareness and personals skills.
Methodological approaches through the example of the programmes of the
E . Ε. C. of Kleitoria».
Μοσχόπουλος Χαρίαλος, Βιολόγος Msc, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κλειτορίας

12.00 – 12.30 «Παρουσίαση του Προγράμματος του ΚΠΕ Κλειτορίας: Οι Αξίες στην
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο
Ανάπτυξη (ΕΑΑ). Στόχοι, μέθοδοι, δραστηριότητες».
«Presentation of E. Ε. C. of Kleitoria Prοgramme: Values in Environmental
Education and education for Sustainable Development (SD). Objectives,
Methods and Activities».
Σταυροπούλου – Μαρία Αγγελική, Θεολόγος, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κλειτορίας

12.30 – 13.00 « Οι καταναλωτικές συνήθειες και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον-
Παρουσίαση προγράμματος του Κ.Π.Ε Κλειτορίας για την κατανάλωση
».
«Τhe consumer habits and their impact on the environment-Presentation of
the program for consumption of the E.E.C. of Kleitoria.
Σαββόπουλος Μιχαήλ, Γεωλόγος, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κλειτορίας

13.00 – 14.00 Συζήτηση – Συμπεράσματα - Αξιολόγηση

14.00 – 14.30 Γεύμα

14.30 Λήξη Ημερίδας. Αναχώρηση συνέδρων

 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

1. «Η συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την
Αειφορία στην ανάπτυξη της κοινωνικής συνείδησης και προσωπικών
δεξιοτήτων. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις μέσα από το παράδειγμα των
προγραμμάτων του ΚΠΕ Κλειτορίας»
«The contribution of Environmental Education and Education for
Sustainability in the development of social awareness and personals skills.
Methodological approaches through the example of the programmes of the
E . Ε. C. of Kleitoria».
Μοσχόπουλος Χαρίαλος, Βιολόγος Msc, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κλειτορίας
Η Π.Ε., ως ένας εναλλακτικός τρόπος εκπαίδευσης, αξιοποιεί παιδαγωγικές μεθόδους όπως η βιωματική μάθηση, η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, η πειραματική - ερευνητική μάθηση. Το εναλλακτικό αυτό μοντέλο εκπαίδευσης πέρα από το ότι κάνει τη μάθηση ελκυστική για μαθητές και ενήλικες , συμβάλλει στο να αναπτύξουν οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία προσωπικές δεξιότητες, αλλά και συνείδηση κοινωνική.
Τα προγράμματα του ΚΠΕ Κλειτορίας είναι σχεδιασμένα με βάση τις παιδαγωγικές μεθόδους της Π.Ε. και μέσα από το παράδειγμά τους φαίνεται το πώς επιτυγχάνονται οι στόχοι που προαναφέρθηκαν.


2.« Οι καταναλωτικές συνήθειες και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον-
Παρουσίαση προγράμματος του Κ.Π.Ε Κλειτορίας για την κατανάλωση
».
«Τhe consumer habits and their impact on the environment-Presentation of
the program for consumption of the E.E.C. of Kleitoria.
Σαββόπουλος Μιχαήλ, Γεωλόγος, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κλειτορίας

Οι καταναλωτικές συνήθειες των ανθρώπων όπως έχουν διαμορφωθεί-επιβληθεί, διαμορφώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του είδους μας στον πλανήτη. Η κατανόηση του προβλήματος, και μία νέα προσέγγιση στις ανάγκες μας από μία διαδρομή που θα περάσει και από το σύστημα των αξιών που διέπει την ύπαρξή μας, μπορεί να οδηγήσει σε ορθολογικότερη κατανάλωση που θα καλύπτει πραγματικές ανάγκες και όχι ανάγκες αναζήτησης μιας πλαστής ευτυχίας.

3. «Παρουσίαση του Προγράμματος του ΚΠΕ Κλειτορίας: Οι Αξίες στην
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο
Ανάπτυξη (ΕΑΑ). Στόχοι, μέθοδοι, δραστηριότητες».
«Presentation of E. Ε. C. of Kleitoria Prοgramme: Values in Environmental
Education and education for Sustainable Development (SD). Objectives,
Methods and Activities».
Σταυροπούλου – Μαρία Αγγελική, Θεολόγος, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κλειτορίας
Η σημασία και η σπουδαιότητα των Αξιών στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) ως παράγοντες διαμόρφωσης φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων και συμπεριφορών, που προωθούν την κοινωνική ευημερία και τη δημιουργία δημοκρατικών και ενεργών πολιτών που θα δράσουν για το περιβάλλον του σήμερα και του αύριο.
Παρουσίαση Προγράμματος Κ.Π.Ε Κλειτορίας με θέμα τις Αξίες στην ΠΕ και την Ε.Α.Α. , Παιδαγωγικοί στόχοι , μέθοδοι και δραστηριότητες στο πεδίο και στον χώρο του Κ.Π.Ε.