Αρχική σελίδα Κλειτορία Προγράμματα Συνδέσεις
Φωτογραφίες Διαγωνισμός In english Η γνώμη σας

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ –ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΚΠΕ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

Το Κ.Π.Ε. Κλειτορίας στα πλαίσια των φετινών προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του διοργανώσε τριήμερο Πειραματικό Πρόγραμμα - Σεμινάριο – Εργαστήριο, σε συνεργασία με το Τμήμα Π.Ε. της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας για 10 εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Αχαΐας και παράλληλη πειραματική εφαρμογή σε 32 μαθητές Β/θμιας Εκπ/σης του Νομού Αχαΐας με θέμα:

«Η Περιβαλλοντική Διάσταση στα Θεατρικά κείμενα: Το παράδειγμα των «Ορνίθων» του Αριστοφάνη».

Το Πρόγραμμα - Σεμινάριο υλοποιήθηκε από την Δευτέρα 27 (απογευματινές ώρες εκτός ωρών διδασκαλίας) έως και την Τετάρτη 29 Απριλίου 2009, στο ΚΠΕ Κλειτορίας. Η καινοτομία του Προγράμματος – Σεμιναρίου αφορά στην προσέγγιση Περιβαλλοντικών ζητημάτων μέσα από την Τέχνη μιας Περιβαλλοντικής ομάδας 30 μαθητών με μια ομάδα εκπαιδευτικών και με την καθοδήγηση του εισηγητή και θεατρικού σκηνοθέτη Γεώργιου Μπινιάρη. Στο πρόγραμμα αυτό εντάσσεται και αξιοποιείται η Τέχνη μέσα από την Περιβαλλοντική Αγωγή. Με αφετηρία την Τέχνη και πιο ειδικά τη Θεατρική θα προσεγγισθεί η Περιβαλλοντική διάσταση Θεατρικών κειμένων.
Στόχος του σεμιναρίου είναι
• Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση καινοτόμου προγράμματος, που θα πραγματοποιείται στο Κ.Π.Ε Κλειτορίας για μαθητές Β/θμιας Εκπ/σης.
• Η πειραματική εφαρμογή θεατρικών τεχνικών σε περιβαλλοντική Ομάδα από εκπαιδευτικούς που υλοποιούν προγράμματα Π.Ε. σε σχολεία
• Η ταυτόχρονη καλλιτεχνική έκφραση και οικολογική ευαισθητοποίηση των μαθητών και η διαμόρφωση θετικών στάσεων και πρακτικών για την Τέχνη και το Περιβάλλον
• Η επιμόρφωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών σε μεθόδους και τεχνικές του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών γενικότερα, ώστε αυτές να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία και μέσα για την καλύτερη δυνατή υλοποίηση, προβολή και παρουσίαση των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα του Σεμιναρίου έχει ώρα έναρξης τις 18.00 της Δευτέρας και ώρα αναχώρησης τις 14.30 της Τετάρτης. Οι δαπάνες διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και μαθητών και των εισηγητών καλύφθηκαν από το Τ.Δ.Ε. του Κ.Π.Ε. Κλειτορίας .


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ –ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΠΕ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 27-04-2009

18.00: Άφιξη στο Κ.Π.Ε.- Τακτοποίηση στους ξενώνες
18.30-19.00: Παρουσίαση του Κ.Π.Ε. Κλειτορίας
19.00 -20.00: Εργαστήριο: «Δυναμική και συγκρότηση ομάδας».
Μπινιάρης Γιώργος
20.30: Δείπνο

ΤΡΙΤΗ 28-04-2009
8.00-8.30: Πρωινό
9.00-13.30: Αναχώρηση για πεδίο.
Εισήγηση - Εργαστήριο: «Το παράδειγμα των «Ορνίθων» του Αριστοφάνη»
Μπινιάρης Γ. , Βλάχος Ι., Ζωδιάτου Ε..
13.30- 14.00: Γεύμα
17.00-19:30 Εργαστήριο: «Το παράδειγμα των «Ορνίθων» του Αριστοφάνη. Εργασία σε
ομάδες» Μπινιάρης Γ. , Βλάχος Ι., Ζωδιάτου Ε..
19:30 Δείπνο


ΤΕΤΑΡΤΗ 29-04-2009
8.00 – 8.30 Πρωινό Παράδοση υλικών
09.00 -11.00 Εργαστήριο: «Το παράδειγμα των «Ορνίθων» του Αριστοφάνη. Εργασία σε
ομάδες» Μπινιάρης Γ. , Βλάχος Ι., Ζωδιάτου Ε..
11.00 -13.30 Παρουσιάσεις – Αξιολόγηση προγράμματος
13.30 Γεύμα - Αναχώρηση