Αρχική σελίδα Κλειτορία Προγράμματα Συνδέσεις
Φωτογραφίες Διαγωνισμός In english Η γνώμη σας

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑΤΑ

Το ΚΠΕ Κλειτορίας – Ακράτας διοργανώνει στα πλαίσια των φετινών προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του, και ύστερα από αίτημα της Κοινότητας Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας, ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 απογευματινές ώρες και στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ στην Ακράτα, με θέμα την οικιακή κομποστοποίηση. Η ημερίδα οργανώνεται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης και απευθύνεται σε ενήλικες δημότες της κοινότητας Ακράτας και του Δήμου Αιγιαλείας.
Το θέμα της ημερίδας είναι:

«Κάνε το όπως η Φύση,
Η Οικιακή κομποστοποίηση - διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων με διαλογή στην πηγή»

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών μας
για μια καλύτερη ποιότητα ζωής και η ενεργή συμβολή τους στην ανάπτυξη μιας καλύτερης
σχέσης με το περιβάλλον που ζουν, μέσα από τις καθημερινές τους συνήθειες.

Οι στόχοι της ημερίδας είναι:
• Η ενθάρρυνση της άμεσης εμπλοκής των δημοτών στη διαδικασία της διαχείρισης των απορριμμάτων με διαλογή στην πηγή, μέσα από μια συστηματική προσπάθεια ενημέρωσης και εκπαίδευσης.
• Στα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από την μείωση του όγκου των απορριμμάτων με την οικιακή κομποστοποίηση.
• Στο σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων οικιακής κομποστοποίησης σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικών συλλόγων με την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στη
διαχείριση των απορριμμάτων.
• Στην εμπέδωση και εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ του ΚΠΕ και της Τοπικής Κοινωνίας.

Η ημερίδα θα περιλαμβάνει:
• Εισηγήσεις για την εναλλακτική διαχείριση οργανικών αποβλήτων, την ανάδειξη του προβλήματος στην περιοχή, την ανάγκη εκπαίδευσης και ενημέρωσης, καθώς και την έκφραση των απόψεων των φορέων της τοπικής κοινωνίας και της κατάθεσης των προτάσεών τους για το θέμα.
• Εργαστήρια με επίδειξη χρήσης τριμματοποιητή (pelletizer) για διαχείριση υπολοίπων από κλαδέματα κήπων σε οικιακό επίπεδο και επίδειξη διαχωρισμού οργανικών υλικών από οικιακή χρήση με διαλογή στην πηγή.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Τετάρτης 15 Φεβρουάριου 2012 από τις 16.30 μέχρι 21.00, στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ στην Ακράτα.

Οι δαπάνες θα καλυφθούν από το ΚΠΕ Κλειτορίας - Ακράτας από το Τ.Δ.Ε. του ΙΝΕΔΙΒΙΜ της Πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία – Δράσεις δια βίου μάθησης για τους Ενήλικες» ή από την Διαχειριστική Επιτροπή του ΚΠΕ Κλειτορίας - Ακράτας.•

Κατάσταση εισηγητών
1. Χωματίδης Δημήτρης, Msc Μηχανικός Περιβάλλοντος
2. Μαρία Καρρά, Καθηγήτρια Χημικός, Πρόεδρος Κοινότητας Ακράτας
3. Κώστας Παπακωνσταντίνου, Δάσκαλος, Msc Οικολόγος, Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτ.
Ελλάδας
4. Ντίνος Λάφης, Γεωπόνος, Πρόεδρος Συλλόγου Περιβάλλοντος Αιγίου: «Ίριδα»
5. Βερέττας Πέτρος, Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος, Υφηγητής Πολυτεχνείου Λωζάνης
Ελβετίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012

16.30 – 17.00 Εγγραφές

17.00 – 17.15 Σκοποθεσία – στοχοθεσία ημερίδας. Παρουσίαση του ΚΠΕ Κλειτορίας –
Ακράτας και των δράσεών του
Μοσχόπουλος Χαρίλαος, Βιολόγος Msc, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κλειτορίας, Κιζήλου
Κων/να Δασκάλα – Νηπιαγωγός, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ, Κούρτη Ιωάννα
Νηπιαγωγός, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ

17.15 – 17.30 «Ανάδειξη του προβλήματος της διαχείρισης των οικιακών απορριμμάτων
στην περιοχή»
Μαρία Καρρά, Χημικός, πρόεδρος Κοινότητας Ακράτας

17.30 – 18.00 «Τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι σήμερα στο Δήμο Αιγιαλείας γύρω από
το θέμα της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης»
Ντίνος Λάφης, Γεωπόνος, Πρόεδρος Περιβαλλοντικής Δράσης για την
Αιγιαλεία «Ίριδα»

18.00 – 18.30 «Εναλλακτική διαχείριση οργανικών αποβλήτων – οικιακή κομποστοποίηση»
Χωματίδης Δημήτρης, Msc Μηχανικός Περιβάλλοντος

18.30 – 19.00 «Δεν υπάρχει διαχείριση χωρίς εκπαίδευση- ενημέρωση»
Κώστας Παπακωνσταντίνου, Δάσκαλος, Msc Οικολόγος, Περ/κός Σύμβουλος
Δυτ. Ελλάδας.

19.00 – 19.30 Συζήτηση

19.30 – 20.00 Διάλειμμα – καφές

20.00 – 20.30 Εργαστήριο με επίδειξη θρυμματισμού οικιακών κλαδεμάτων
Βερέττας Πέτρος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Υφηγητής Πολυτεχνείου
Λωζάνης Ελβετίας

20.30 - 21.00 Εργαστήριο με επίδειξη διαλογής οικιακών απορριμμάτων στην πηγή και
επίδειξη οικιακής κομποστοποίησης σε κομποστοποιητή του ΚΠΕ
Χωματίδης Δημήτρης, Msc Μηχανικός Περιβάλλοντος
Κώστας Παπακωνσταντίνου, Δάσκαλος, Msc Οικολόγος, Περ/κός Σύμβουλος
Δυτ. Ελλάδας.

21.00 Λήξη ημερίδας - Αξιολόγηση