Φωτογραφίες Διαγωνισμός In english Η γνώμη σας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ
16 ΕΩΣ 18 ΜΑΙΟΥ 2011
ΚΠΕ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κλειτορίας στα πλαίσια των φετινών προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του υλοποίησε τριήμερο πρόγραμμα δια βίου μάθησης με την συμμετοχή ενηλίκων ατόμων με ειδικές ανάγκες από Δευτέρα 16 έως και Τετάρτη 18 Μαΐου 2011. Τα άτομα που συμμετείχαν προέρχονταν από φορείς ειδικής αγωγής ήσαν άνω των δεκαοκτώ (18) ετών και συγκεκριμένα σαράντα δύο (42) άτομα με νοητική υστέρηση και έντεκα (11) εκπαιδευτές τους που συμμετείχαν και συνεργάσθηκαν με το προσωπικό του ΚΠΕ για την υλοποίηση του προγράμματος.
Οι φορείς που συμμετείχαν είχαν από κοινού εκφράσει το ενδιαφέρον τους για την υλοποίηση του προγράμματος απευθύνοντας με επιστολές την επιθυμία τους για την συμμετοχή στο πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα έγινε στα πλαίσια της δια βίου μάθησης ενηλίκων στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και στην εκπαίδευση για την αειφορεία στην Ειδική Αγωγή. Στόχος του προγράμματος ήταν η ενδυνάμωση της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων σε δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με την ευαισθητοποίηση των επιμορφούμενων και την ανάληψη ενήλικων ρόλων όπως η ενεργή συμμετοχή στην κοινωνική ζωή και η δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων. Στόχος ακόμη ήταν η ανάδειξη του περιβαλλοντικού πλούτου της περιοχής και η γνωριμία με αυτήν.
Το ΚΠΕ Κλειτορίας είναι το πρώτο ΚΠΕ που σχεδίασε και υλοποιεί προγράμματα για ειδικά σχολεία, έχει μάλιστα παράγει σχετικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και έχουν γίνει από μέλη της Π.Ο. ανακοινώσεις στα πλαίσια εκπαιδευτικών συνεδρίων για την δράση αυτή του ΚΠΕ. Με άξονα αυτή την εμπειρία το ΚΠΕ Κλειτορίας διοργάνωσε το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα ειδικής αγωγής στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορεία με την συμμετοχή φορέων ειδικής αγωγής από την Αθήνα και την Πάτρα.
Οι φορείς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήσαν το Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με νοητική υστέρηση «Εστία» και Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πατρών «Μέριμνα»

Οι δαπάνες του προγράμματος καλύφθηκαν από το ΚΠΕ Κλειτορίας από το Τ.Δ.Ε. του ΕΙΝ της Πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορεία – Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για τους Ενήλικες» και θα αφορούν την διαμονή των συμμετεχόντων και την διατροφή τους από 16 έως 18 Μαΐου 2011 στους ξενώνες στο ΚΠΕ Κλειτορίας, καθώς και την μετακίνησή τους στο πεδίο κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ
16 ΕΩΣ 18 ΜΑΙΟΥ 2011
ΚΠΕ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

1η ΜΕΡΑ Δευτέρα 16 Μαΐου 2011

12:30 Άφιξη
12:30 -13:00 Τακτοποίηση στα δωμάτια
13:00-13:30 Γνωριμία μεταξύ των εκπαιδευτικών του ΚΠΕ και των εκπαιδευτών των
Φορέων Ειδικής Αγωγής- Παιδαγωγική συνεδρίαση
13:30 -14:00 Γεύμα
14:00-16:30 Ελεύθερος χρόνος-Ξεκούραση
16:30-18:00 Περίπατος στον Άγιο Στέφανο-Μια πρώτη γνωριμία με την περιοχή-
Προσανατολισμός
18:00 - 18:30 Ενημέρωση για το ΚΠΕ και για το πρόγραμμα-Χωρισμός ομάδων
18:30-19:30 Παιχνίδια γνωριμίας - επικοινωνίας
19:30- 20:00 Δείπνο

2η ΜΕΡΑ Τρίτη 17 Μαΐου 2011

08:00 -08:30 Πρωινό
08:30-09:00 Παράδοση υλικών
09:00-12:00 Περιβαλλοντικό μονοπάτι στη Μαύρη Λίμνα (3 χλμ. Περπάτημα)
Ενημέρωση - Δραστηριότητες
12:00 – 13:00 Επίσκεψη στο Πλανητέρο στο Πλατανοδάσος - Δραστηριότητες
13:30 – 14:00 Γεύμα
14:00 -17:00 Ελεύθερος χρόνος
17:00 – 19:00 Εκπαιδευτική επίσκεψη στο ανθρωπογενές περιβάλλον της
περιοχής – Διαδρομή μέσα στον οικιστικό περιβάλλον της Κλειτορίας.
Ενημέρωση – Δραστηριότητες
19:30-20:00 Δείπνο


3η ΜΕΡΑ Τετάρτη 18 Μαΐου 2011

08:00 -08:30 Πρωινό
08:30-09:00 Παράδοση υλικών
09:00-11:00 Προετοιμασία παρουσιάσεων των ομάδων
11:00 – 12:00 Τοξοβολία
12:00-13:00 Παρουσιάσεις των ομάδων – Αξιολόγηση προγράμματος
13:30 Γεύμα
14:00 Αναχώρηση